🔋 Baterija

🔋
Baterija

Baterija emoji 🔋 pripada skupinama emojića Predmeti i Računalo. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :baterija: ili :battery:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Baterija

Srodni emoji