👙 Bikini

👙
Bikini

Bikini emoji 👙 pripada skupinama emojića Predmeti i Odjeća. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratki kod :bikini:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Odjeća i Plivanje

Srodni emoji