🛃 Carina

🛃
Carina

Carina emoji 🛃 pripada skupinama emojića Simboli i Prometni znakovi. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :carina: ili :customs:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Carina

Srodni emoji