🧱 Cigle

🧱
Cigle

Cigle emoji 🧱 pripada skupinama emojića Putovanja i mjesta i Građevine. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :cigle:, :brick: ili :bricks:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2018 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Cigla, Glina, Zid i Žbuka

Srodni emoji