🤥 Lice koje laže

🤥
Lice koje laže

Značenje

Emoji Lice koje laže 🤥 prikazuje lice s dugim nosom, inspirirano pričom o Pinokiju, čiji nos raste svaki put kad laže. Ovaj emoji često se koristi za prikazivanje da netko laže, nije iskren ili pretjeruje u priči. To je zabavan način da se ukaže na laži ili pretjerane priče bez previše ozbiljnosti. Za razliku od neutralnog 😶 Lica bez usta ili tužnog 😔 Zamišljenog lica, emoji 🤥 Lice koje laže dodaje humoristički zaokret porukama o nepoštenju ili pretjerivanju. Također se može koristiti za izražavanje nevjerice u ono što netko govori, sugerirajući da govornik nije potpuno iskren. Vizualni prikaz dugog nosa izravna je referenca na priču o Pinokiju, čineći ga odmah prepoznatljivim kao simbol laži ili pretjerivanja.

Srodni emoji