🤺 Mačevalac

🤺
Podijeli 🤺 sa svojim prijateljima:

Mačevalac emoji 🤺 pripada skupini emojića aktivnosti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :fencer:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa će biti prikazan ispravno na samo na najnovijim uređajima.

Oznake: mačevalac, mačevanje, mač, sport, osoba

Srodni emoji

✔ Kopiran