🙉 Majmun koji ne čuje ništa loše

🙉
Majmun koji ne čuje ništa loše

Značenje

Emoji 🙉 Majmun koji ne čuje ništa loše predstavlja jednog od tri mudra majmuna, simbolizirajući princip “ne čuti zlo.” Prikazuje majmuna koji si pokriva uši, što ukazuje na želju ili akciju da se ignoriraju negativne ili štetne informacije. Ovaj se emoji često koristi za izražavanje da netko ne želi čuti nešto neugodno ili namjerno ignorira određene činjenice ili izjave. To je vizualni prikaz izreke, “Ako ne čujem, to se ne događa.” Ovaj emoji također može prenositi razigrano odbijanje slušanja tračeva ili tajni. U usporedbi sa svojim pandanima, 🙈 Majmun koji ne vidi ništa loše i 🙊 Majmun koji ne govori ništa loše, svaki majmun pokriva različiti osjetilni organ kako bi prenio principe ne vidjeti, čuti ili govoriti zlo, respektivno. Emoji 🙉 posebno se fokusira na slušni aspekt, naglašavajući izbor blokiranja negativnih zvukova ili riječi.

Srodni emoji