▪️ Mali crni kvadrat

▪️
Mali crni kvadrat

Mali crni kvadrat emoji ▪️ pripada skupinama emojića Simboli i Oblici i boje. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :mali_crni_kvadrat: ili :black_small_square:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Geometrija i Kvadrat

Srodni emoji