🏞️ Nacionalni park

🏞️
Nacionalni park

Nacionalni park emoji 🏞️ pripada skupinama emojića Putovanja i mjesta i Zemljopisni položaji. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :nacionalni_park:, :national_park: ili :park:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Park

Srodni emoji