♟️ Šahovski pješak

♟️
Šahovski pješak

Šahovski pješak emoji ♟️ pripada skupinama emojića Aktivnosti i Igre i hobiji. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :sahovski_pjesak:, :šahovski_pješak: ili :chess_pawn:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2018 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Pijun, Potrošno i Šah

Srodni emoji