🧼 Sapun

🧼
Sapun

Sapun emoji 🧼 pripada skupinama emojića Predmeti i Kućne potrepštine. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :sapun: ili :soap:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2018 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Kupanje, Pjena, Pranje i Sapunica

Srodni emoji