🕍 Sinagoga

🕍
Sinagoga

Sinagoga emoji 🕍 pripada skupinama emojića Putovanja i mjesta i Vjerski objekti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :sinagoga: ili :synagogue:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Hram, Judaizam, Religija i Židovstvo

Srodni emoji