📄 Stranica okrenuta prema gore

📄
Podijeli 📄 sa svojim prijateljima:

Stranica okrenuta prema gore emoji 📄 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :page_facing_up:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: dokument, stranica

Srodni emoji

✔ Kopiran