🇵🇲 Zastava: Sveti Petar i Mikelon

🇵🇲
Zastava: Sveti Petar i Mikelon

Zastava: Sveti Petar i Mikelon emoji 🇵🇲 pripada skupinama emojića Zastave i Zastave zemalja. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :zastava_sveti_petar_i_mikelon:, :flag_st_pierre_miquelon:, :flag_pm:, :st_pierre_miquelon:, :flag-pm: ili :pm:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: PM, Zastava i Zastava: sveti petar i mikelon

Srodni emoji