0️⃣ Tipka: 0

0️⃣
Tipka: 0

Tipka: 0 emoji 0️⃣ pripada skupinama emojića Simboli i Znakovi tipkovnice. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :tipka_0:, :keycap_0: ili :zero:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Tipka

Srodni emoji