🈂️ Tipka s ideogramom "naplata usluge"

🈂️
Tipka s ideogramom "naplata usluge"

Tipka s ideogramom "naplata usluge" emoji 🈂️ pripada skupinama emojića Simboli i Alfanumerički simboli. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :tipka_s_ideogramom_naplata_usluge:, :japanese_service_charge_button:, :ja_service_charge: ili :sa:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Japanski

Srodni emoji