🌪️ Tornado

🌪️
Tornado

Tornado emoji 🌪️ pripada skupinama emojića Putovanja i mjesta i Meteorologija. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :tornado:, :tornado_cloud:, :cloud_tornado: ili :cloud_with_tornado:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Oblak, Pijavica, Vihor i Vrijeme

Srodni emoji