🇹🇦 Zastava: Tristan da Cunha

🇹🇦
Zastava: Tristan da Cunha

Zastava: Tristan da Cunha emoji 🇹🇦 pripada skupinama emojića Zastave i Zastave zemalja. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :zastava_tristan_da_cunha:, :flag_tristan_da_cunha:, :flag_ta:, :tristan_da_cunha:, :flag-ta: ili :ta:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: TA, Zastava i Zastava: tristan da cunha

Srodni emoji