〰️ Valovita crta

〰️
Valovita crta

Valovita crta emoji 〰️ pripada skupinama emojića Simboli i Interpunkcija. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :valovita_crta: ili :wavy_dash:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Crta, Interpunkcija i Valovito

Srodni emoji