🐺 Vuk

🐺
Vuk

Vuk emoji 🐺 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Sisavci. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :vuk:, :wolf: ili :wolf_face:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Lice

Srodni emoji