🤹 Žongliranje

🤹
Podijeli 🤹 sa svojim prijateljima:

Žongliranje emoji 🤹 pripada skupini emojića aktivnosti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :juggling:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa će biti prikazan ispravno na samo na najnovijim uređajima.

Oznake: žongliranje, multitasking, održavanje ravnoteže, vještina

Tip kože

Srodni emoji

✔ Kopiran