💎 Dragulj

💎
Podijeli 💎 sa svojim prijateljima:

Dragulj emoji 💎 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :gem:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: romantika, dijamant, dragi kamen

Srodni emoji

✔ Kopiran