💳 Kreditna kartica

💳
Podijeli 💳 sa svojim prijateljima:

Kreditna kartica emoji 💳 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :credit_card:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: novac, banka, kartica, kredit

Srodni emoji

✔ Kopiran