💳 Kreditna kartica

💳
Kreditna kartica

Kreditna kartica emoji 💳 pripada skupinama emojića Predmeti i Novac. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kreditna_kartica: ili :credit_card:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Kartica, Kredit i Novac

Srodni emoji