🕑 Dva sata

🕑
Dva sata

Dva sata emoji 🕑 pripada skupinama emojića Putovanja i mjesta i Vrijeme. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :dva_sata:, :two_oclock: ili :clock2:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: 00, 2, 2:00, Dva i Sat

Srodni emoji