🕒 Tri sata

🕒
Tri sata

Tri sata emoji 🕒 pripada skupinama emojića Putovanja i mjesta i Vrijeme. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :tri_sata:, :three_oclock: ili :clock3:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: 00, 3, 3:00, Sat i Tri

Srodni emoji