📧 E-pošta

📧
E-pošta

E-pošta emoji 📧 pripada skupinama emojića Predmeti i Pošta. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :e_posta:, :e_pošta:, :email:, :e-mail: ili :e_mail:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Pismo i Pošta

Srodni emoji