🗳️ Glasačka kutija s glasačkim listićem

🗳️
Glasačka kutija s glasačkim listićem

Glasačka kutija s glasačkim listićem emoji 🗳️ pripada skupinama emojića Predmeti i Pošta. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :glasacka_kutija_s_glasackim_listicem:, :glasačka_kutija_s_glasačkim_listićem:, :ballot_box_with_ballot: ili :ballot_box:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Glasanje i Kutija

Srodni emoji