🎞️ Filmska vrpca

🎞️
Filmska vrpca

Filmska vrpca emoji 🎞️ pripada skupinama emojića Predmeti i Svjetlo, film i video. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :filmska_vrpca:, :film_frames: ili :film_strip:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Film, Kadrovi i Kino

Srodni emoji