🕯️ Svijeća

🕯️
Svijeća

Svijeća emoji 🕯️ pripada skupinama emojića Predmeti i Svjetlo, film i video. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :svijeca:, :svijeća: ili :candle:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Svjetlo

Srodni emoji