🧥 Kaput

🧥
Kaput

Kaput emoji 🧥 pripada skupinama emojića Predmeti i Odjeća. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kaput: ili :coat:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2017 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Jakna

Srodni emoji