🔗 Karika

🔗
Podijeli 🔗 sa svojim prijateljima:

Karika emoji 🔗 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :link:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: veza

Srodni emoji

✔ Kopiran