🕸️ Paukova mreža

🕸️
Paukova mreža

Paukova mreža emoji 🕸️ pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Kukci. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :paukova_mreza:, :paukova_mreža: ili :spider_web:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Mreža i Pauk

Srodni emoji