🐋 Kit

🐋
Kit

Kit emoji 🐋 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Morske životinje. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kit:, :whale: ili :whale2:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Kit

Srodni emoji