🐠 Tropska ribica

🐠
Tropska ribica

Tropska ribica emoji 🐠 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Morske životinje. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :tropska_ribica: ili :tropical_fish:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Riba i Tropi

Srodni emoji