🧙 Magičar

🧙
Magičar

Magičar emoji 🧙 pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Fantazija. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :magicar:, :magičar: ili :mage:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2017 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Vještac i Vještica

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji