💇‍♂️ Muškarac na šišanju

💇‍♂️
Muškarac na šišanju

Muškarac na šišanju emoji 💇‍♂️ pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Aktivnosti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :muskarac_na_sisanju:, :muškarac_na_šišanju:, :man_getting_haircut:, :haircut_man: ili :man-getting-haircut:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Muškarac se šiša i Šišanje

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji