💶 Novčanica sa znakom eura

💶
Novčanica sa znakom eura

Novčanica sa znakom eura emoji 💶 pripada skupinama emojića Predmeti i Novac. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :novcanica_sa_znakom_eura:, :novčanica_sa_znakom_eura:, :euro_banknote: ili :euro:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Banka, Euro, Novac, Novčanica i Valuta

Srodni emoji