👮‍♀️ Policajka

👮‍♀️
Policajka

Policajka emoji 👮‍♀️ pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Uloge i karijere. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :policajka:, :woman_police_officer:, :policewoman: ili :female-police-officer:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Pandurka i Redarstvenica

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji