🚨 Policijska rotirka

🚨
Policijska rotirka

Značenje

Emoji Policijska rotirka 🚨 predstavlja trepćuće crveno svjetlo koje se nalazi na vrhu policijskih vozila. Koristi se za signaliziranje hitnih situacija ili za označavanje da policija reagira na situaciju. Ovaj emoji može prenositi hitnost, provođenje zakona ili potrebu za pažnjom.

Srodni emoji