🗞 Presavinute novine

🗞
Podijeli 🗞 sa svojim prijateljima:

Presavinute novine emoji 🗞 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :newspaper2:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: papir, vijesti, novine, presavinuto

Srodni emoji

✔ Kopiran