🎣 Ribički štap

🎣
Ribički štap

Ribički štap emoji 🎣 pripada skupinama emojića Aktivnosti i Sportovi. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :ribicki_stap:, :ribički_štap:, :fishing_pole: ili :fishing_pole_and_fish:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Riba i Štap

Srodni emoji