🛷 Sanjke

🛷
Sanjke

Sanjke emoji 🛷 pripada skupinama emojića Aktivnosti i Sportovi. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :sanjke: ili :sled:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2017 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Sanjkanje i Snijeg

Srodni emoji