🥻 Sari

🥻
Sari

Sari emoji 🥻 pripada skupinama emojića Predmeti i Odjeća. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratki kod :sari:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2019 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Haljina i Odjeća

Srodni emoji