🦕 Sauropod

🦕
Sauropod

Sauropod emoji 🦕 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Gmazovi. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratki kod :sauropod:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2017 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Brahiosaur, Brontosaur i Diplodok

Srodni emoji