🐀 Štakor

🐀
Štakor

Štakor emoji 🐀 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Sisavci. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :stakor:, :štakor: ili :rat:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Štakor

Srodni emoji