🦳 Sijeda kosa

🦳
Sijeda kosa

Sijeda kosa emoji 🦳 pripada skupinama emojića Komponente i Frizure. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :sijeda_kosa:, :white_hair: ili :white_haired:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2018 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Bijela, Kosa, Sijeda i Star

Srodni emoji