🏾 Smeđa boja kože

🏾
Smeđa boja kože

Smeđa boja kože emoji 🏾 pripada skupinama emojića Komponente i Boje kože. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :smeda_boja_koze:, :smeđa_boja_kože:, :medium_dark_skin_tone:, :tone4:, :tone_medium_dark: ili :skin-tone-5:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Boja, Emoji modifikator, Fitzpatrick i Koža

Srodni emoji