🧑‍🎨 Slikar

🧑‍🎨
Slikar

Slikar emoji 🧑‍🎨 pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Uloge i karijere. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :slikar: ili :artist:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2019 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Paleta

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji