👩‍⚖️ Sutkinja

👩‍⚖️
Sutkinja

Sutkinja emoji 👩‍⚖️ pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Uloge i karijere. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :sutkinja:, :woman_judge: ili :female-judge:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Pravda

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji