🖼️ Uokvirena slika

🖼️
Uokvirena slika

Uokvirena slika emoji 🖼️ pripada skupinama emojića Aktivnosti i Umjetnost i zanati. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :uokvirena_slika:, :framed_picture:, :frame_with_picture: ili :frame_photo:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Muzej, Okvir, Slika, Slikarstvo i Umjetnost

Srodni emoji